Αναζήτηση
Τράπεζα Επ. Εργασιών
Τμ. Επιστ. & Παιδ. Καθοδ.
edulinks
  • e-yliko
  • Αρχή Διασφάλισης ποιότητας
  • Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
  • ΚΠΓ
  • Παρατηρητήριο

Δείτε το Δελτίο Τύπου.

Δείτε την διακήρυξη του  Α’ κύκλου.
Δείτε την διακήρυξη του Β’ κύκλου.

Δείτε τη ανακοίνωση εδώ.

Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο των Πράξεων «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης» και «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Πολιτισμός και Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

Το 12ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, σε συνεργασία με τη συγγραφική ομάδα των βιβλίων Φυσικής της Ε΄& ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, διοργανώνει Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα:
«Η Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο»
Δείτε το έγγραφο.
Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής: http://www.12dimlam.gr

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 1,2,3»

 

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3»

Δείτε την προκήρυξη.
Δείτε την εγκύκλιο.
Δείτε το πρόγραμμα.
Δείτε την αίτηση.
Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ .
Δείτε την αίτηση εδώ.
Δείτε το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών εδώ.